mandag 10. mai 2010

Penger er da ikke alt ;)

Det er vel egentlig bare en ting å si om denne saken, Heia Norge!

En svensk familie lot båten sin overvintre i Mo i Rana, ettersom de hadde tenkt å fortsette sin seilferie langs norskekysten året etter. Tollvesenet har sendt dem en regning på over 200.000 kroner på grun av dette. Makan til firkanta system det man har her til lands skal man vel kunne lete lenge etter? Og også super norgesreklame er dette, for de svenske avisene kommer sikkert til å melke dette for alt det er verdt.

Takk for sist etter OL heter det vel.

6 kommentarer:

 1. Penger er ikke alt, men for det norske tollvesenet er prinsipper alt.
  Der i gården er de overhodet ikke i stand til å bruke menneskelig fornuft. Alt går etter boka.
  Hadde de ansvarlige i tollvesenet eid skamvett, hadde de sagt opp jobben.
  Om slikt regelrytteri ruinerer folk, synes det å være komplett likegyldig for de ansatte i dette uvesenet.
  Javel, regler er til for å følges. Denne regelen er for å ta ulovlig import, men bruk av hjernecellene forteller at dette ekteparet ikke hadde planer om ulovlig import, og tok båten med seg før de fikk regningen.
  Jeg ønsker inderlig at de ansvarlige i tollvesenet havner oppi en skikkelig krise selv, slik at de får føle vanviddet på kroppen.

  SvarSlett
 2. HALO 209.000 I BOT?? HALOOOOOOO

  FYFAEN så fuckings griske NORSKE stat er... ekke rart alle prøver å rane dem når de får sjansne..

  ekke rart det er mye UÆRLIGHET i norge når det gjelder økonomi..

  ER JO FAEN IDIOTISK Å VÆRE ÆRLIG!! DA TAPER DU JO SPENN!

  SvarSlett
 3. "Idiotisk å være ærlig!! Da taper du jo spenn!"
  ...er det dummeste jeg har hørt noen gang.
  Du burde vel rane bestemødre også, ellers taper du jo spenn...

  HVIS DU hadde kjøpt seilbåten av svensken,
  og smuglet den inn og lagt den i ei havn.
  DA HADDE DU vært SVÆRT MOTIVERT til å få svensken til å prøve seg med en løgnhistorie, faktisk så hadde du hatt OVER TO HUNDRE TUSEN GODE GRUNNER TIL Å LYVE ! ! ! (som du sier, er du ærlig taper du jo spenn...)

  SVÆRT MERKELIG at svensken ikke hadde spurt eller avtalt med Tollvesenet på forhånd.

  Min "dom" i denne saken er; det er langt sterkere indisier for at historien er løgn enn omvendt. Allmenpreventive hensyn tilsier også at kravet må holdes ved like, i motsatt fall ville alle som smugler båter kunne ha denne tårevåte historien i bakhånd og dermed kunne slippe unna avgiften.

  DESSUTEN ER DET IKKE EN BOT ! ! DET ER EN AVGIFTPÅ LINJE MED AVGIFTER ALLE ANDRE I NORGE BETALER FOR IMPORT AV BILER, BÅTER osv osv.

  SKRU HODET DERES PÅ RIKTIG VEI FØR DERE ROPER OG GNÅLER OM DEN "GRÅDIGE STATEN"! ...som hjelper dere meeeget godt når dere er syke, arbeidsledige, skal starte bedrift osv osv

  SvarSlett
 4. hei e.
  kan ikke du se til helvete å stapp hodet ditt i rasshølet ditt, så du kan sett der i mørtna å prat mainnskit med dæ sjøl.

  SvarSlett
 5. ..og dette var jo en replikk HELT I TRÅD MED HVA DEN GJENNOMSNITTLIGE FrP'er :-)

  (vi går heller etter mannen enn saken når vi tar feil)

  Patetisk

  SvarSlett
 6. Mye bra er sagt allerede..
  Disse svenskene er helt klart blitt satt i en vanskelig situasjon. Det er ikke alle som kan rulle frem 200 000 kr til slike formål. Uforutsette skatte- og toll-avgifter er og vil alltid være sure penger.
  Når det er sagt har svenskene selv valgt å la båten stå i et annet land over lang tid. I et annet land er rettssystemet annerledes. Dette tilsier at deres anførsel om forbauselsen over at norske regler er så annerledes enn svenske ikke kan tillegges vekt da det ikke kan forventes at naboland skal ha tilnærmet like regler.
  Svenskene burde således kontaktet tollvesenet før de bestemte seg for å la båten stå igjen. De forhørte seg med lokalbefolkningen i Mo i Rana, men de kan ikke holdes ansvarlige for å ha gitt dem mangelfull informasjon. Det er en stor risiko å ta og spørre sivile nordmenn, fremfor å forhøre seg med tollvesenet som sitter med korrekt informasjon. Til syvende og sist er det svenskenes ansvar å innrette seg etter norske regler.
  Innrettelsen innebærer å sørge for å kartlegge nødvendig informasjon om konsekvensene av å la båten stå igjen i Norge - jeg bemerker; et annet land.
  Høye skatter og avgifter - JA - helt klart. Men det er slik samfunent er i dag, og det kan vi - på nåværende tidspunkt - ikke gjøre noe med. Det er synd, men de høye avgiftene har ingenting med svenskenes "forglemmelse" å gjøre.
  Å ikke forhøre seg med riktig instans for å få 100% sikker informasjon er en risiko som de selv må bære, og det må være utgangspunktet for denne saken - uansett om de var i såkalt "god tro". Bare det at de forhørte seg med de lokale i Mo i Rana indikerer at de var inneforstått med at det er regler i Norge som ikke er identiske med reglene i Sverige. De valgte bare feil informasjonskilde.
  Så blir spm om det foreligger omstendigheter som gjør at svenskene ikke skulle fått denne boten likevel.
  I den norske rettsoppfatningen er det et grunnleggende prinsipp at en lovbestemmelse ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Når de forlot Norge og lot båten stå igjen FØR den nye bestemmelsen trådte i kraft, er det den tidligere bestemmelsen som må gjelde i dette tilfellet. Jeg har ikke satt meg inn i de tidligere bestemmelsene i sjøretten, men det er disse rettsreglene som må anvendes i denne saken.
  Videre er det et moment av betydning at tollvesenet ikke meldte i fra til svenskene om mulig bøtleggelse da de forhørte seg om de var eiere av båten.
  En mulig løsning hadde kanskje vært å ha hyppigere kontroller evt at informasjonen om de strenge reglene og høye avgiftene var lettere tilgjengelige for turistene. På denne måten slipper man å skremme vekk turister som allerede har blitt nevnt. For å ikke gå videre i denne retning og gjenta alle andres utsagn, oppsummerer jeg og henviser til de første avsnittene i dette innlegget om at det objektivt sett er svenskenes ansvar å innrette seg etter de norske reglene. Uavhengig av om de er strenge eller om avgiftene er høye. Regler er regler, og uten at disse følges har vi ikke lenger et system som fungerer.
  Frustrasjonen over høye avgifter og evt endringen av disse må overlates til det norske folk og den politiske utviklingen i dette landet. Svenskene må - hvis det er i samsvar med de tidligere reglene i sjøretten - rett og slett bare betale for seg.. Det er ikke dermed sagt at jeg ikke har sympati med dem. Men det handler om å ta konsekvensen av sine handlinger..

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...