onsdag 29. august 2012

Fortsatt rente på 1,5 % i Norge

Etter rentemøtet som Norges Bank holdt i dag, bestemte de seg for å fortsette med det lave rentenivået vi har i Norge, med en styringsrente på bare 1,5 %. Noe av årsaken til at renten holdes uforandret er jo at norsk økonomi går så det suser, men inflasjonen er bare på litt over en prosent og målet til Norges Bank her ligger på 2,5 %.

Men Norge har flere andre land å forholde seg til også, og spesielt i Europa, hvor eurokursen lenge har vært et brennhett tema for norske bedrifter som handler med utlandet. Eurokursen ligger i dag på 7,31 kroner for en euro, og mange regner med at den vil synke ytterligere utover høsten og også til neste år, men Norges Bank kan bli tvunget til å sette ned renten før den tid, hvis ikke den økonomiske situasjonen forandres i både Norge og i resten av Europa, noe som ikke vil være så veldig trolig.

Men det som er helt sikkert er at vi går spennende økonomiske tider i møte. I forhold til boligprisene vi har her i landet, og husholdningene sin totale gjeldsbyrde, vil det innenriks være mange gode argumenter for å sette opp renten ved neste anledning, men enn så lenge så fortsetter altså lånefesten. Hvis vi plutselig skulle oppleve en sprekk i boligboblen, kan det bli veldig spennende fremover, når mange allerede i dag har tatt opp lån til pipa, og i noen tilfeller tatt opp forbrukslån for å finansiere boligkjøpet. Med en forventet sprekk i boligmarkedet, vil renten måtte økes og mange vil oppleve hvordan det føles å ta seg vann over hodet økonomisk. de vil rett og slett kunne få seg en kalddusj!

Men frem til den tid eventuelt kommer, er det bare å nyte av det lave rentenivået som fortsetter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...